VINYASA FLOW YOGA – yame i niyame svibanj

I u svibnju 2018. nastavljamo s tematskim vinyasa flow yoga satovima.

Počinjemo s definiranjem osnova yoge, prema Yoga Sutrama, osmerokraki put yoge čine: Yame (etička načela, ‘ograničenja’), Niyame (pozitivne dužnosti), Asane (fizičke posture), Pranayame (tehnike disanja), Pratyhara (povlačenje od osjetila), Dharana (koncentracija), Dhyana (meditacija), Samadhi (prosvjetljenje).

Kroz satove vinyasa flow yoge počinjemo prvo s Yamama a to su: Ahimsa (ne-nasilje), Satya (ne-laganje), Asteya (ne-krađa), Brachmacharya (celibat ili ispravna upotreba energije), Aparigraha (ne-pohlepa, ne-posesivnost).

Kroz ograničenja (granice) koje su ovim definirane, svoju pažnju okrećemo prema unutra, susprežući se od svih odnosa to jest načina odnošenja (prvenstveno prema sebi) koji nam ne donose dugoročno ispunjenje, te se usmjeravamo ka ispravnim namjerama (Niyamama) koje ćemo obrađivati u mjesecima koji slijede….

Redovni tečajevi vježbanja Vinyasa yoge – popunjujemo još dva prazna mjesta

PREDBILJEŽITE SE  i isprobajte Vinyasa flow yogu! 

LOKACIJA: APOLON STUDIO , DERENČINOVA 1/4.kat