OTKRIJTE I ISKUSITE TESLA METAMORFOZU®, 2.11.

Anja Petrović, međunarodno priznati iscjelitelj, osnivač Tesla metamorfoze®, učitelj i autor knjige, održati će predavanje sa demonstracijom liječenja. Prisutni će imati priliku iskusiti ove jedinstvene frekvencije i otkriti kako i oni sami mogu ovladati ovom metodom iscjeljivanja.

Tesla metamorfoza® privlači veliki interes zbog nekih sasvim novih pojava ( svjetlost oko nekih klijenata za vreme seanse, boje na zidu koje su se vidjele u sali na nekim seminarima Tesla metamorfoze, kao i svjetlosne lopte koje se kreću i vidljive su golim okom).

Anja je govorila na Međunarodnoj Tesla znanstvenoj konferenciji u Filadelfiji, Međunarodnom kongresu Nikola Tesla u Beogradu, na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Kanadi i na mnogim mjestima širom svijeta.

Tesla valovi su jedinstveni za ovu metodu. Klijenti prijavljuju izlječenja od mnogih bolesti koje je službena medicina proglasila neizlječivima, pa čak i rekonstrukciju urođenih deformiteta. Sve se najčešće dešava nakon samo tri tretmana.

Tesla metamorfoza® nije samo energetsko iscjeljivanje; ona nas povezuje sa višim vibracijama informacija i svjetlosti čime utječe na naš DNK i uzdiže frekvenciju ljudske svijesti. Tesla valovi osposobljavaju sve studente za komunikaciju sa klijentima na nivou svjesnog, podsvesnog i integrativnog uma.

PRIJAVITE SE ZA PREDAVANJE

(Link za prijavu je http://www.teslametamorphosis.com/?pgname=register1&lang=SR&sem_id=135  )

I vi možete ovladati ovom izvanrednom metodom!
PRIJAVITE SE NA SEMINARE U ZAGREBU  

(Link za prijavu je http://www.teslametamorphosis.com/?pgname=register2&lang=EN&sem_id=44 )

Informacije:  Events_Croatia@TeslaMetamorphosis.com , Zdenka,  mob: 091 509 2037

Tesla valovi su različiti od hercijanskih; oni se pojačavaju sa udaljenošću. Na snimcima PIP kamerom su predstavljeni purpurnom bojom. Na “Institutu za bio-energetska istaživanja” u Beogradu tvrde da se te purpurne boje pojavljuju samo u Tesla metamorfozi®, da ih nema ni kod jedne druge metode lječenja. Poslušajte znanstvenika

Neki sasvim novi fenomeni:

U salama gdje su održavani seminari Tesla metamorfoze® su se pojavljivale bijele svijetlosne lopte ili različite boje na zidu koje su bile vidljive golim okom (slike dole).
colors wall CA2 LightBG2

Teslianac2Studenti koji su nakon pohađanja seminara Tesla metamorfoze® bili snimljeni PIP kamerom su imali purpurnu boju u auri. Purpurna boja nije uobičajena boja u ljudskoj auri. Nekima su napravljeni snimci PIP kamerom nakon godinu dana i ne samo da je purpurna boja i dalje bila prisutna, nego je bila još intenzivnija. Ova pojava ukazuje na to da Tesla valovi utiječu na uzdizanje frekvencije ljudske svijesti.

PIP-light5Na snimcima PIP kamerom mogu se vidjeti bijele sferične svjetlosti koje se kreću unaokolo. Animation_auras.gif

Više od liječenja:

Tesla metamorfoza® nije samo energetsko lječenje; ona nas povezuje sa vibracijom svjetlosti i informacijom koja utječe na DNK i uzdiže frekvenciju ljudske svijesti. Tesla valovi omogućavaju studentima da uspostave komunikaciju sa klijentom na nivou svijesnog, podsvijesnog i integrativnog uma. Kako to objašnjavamo?

p1 1 Body chakrasU Vedi postoji meditacija za uzdizanje fekvencije svijesti. Počinje od bazične čakre koja je crvene boje, pa naviše preko glavnih čakri i završava se krunskom čakrom koja je purpurne boje. Samo pojedini jogini dospijevaju do nivoa krunske čakre. Fenomen purpurne boje u aurama gotovo svih studenata koji su pohađali seminare Tesla metamorfoze bi mogao ukazivati na to da frekvencije Tesla valova uzdižu nivo naše svijesti na frekvenciju krunske čakre.

Zelena boja koja prevladava na PIP snimcima svih ostalih metoda alternativnog lječenja (Reiki, Teta lječenje, Rekonekcija itd.) je prisutna i na snimcima seansi Tesla metamorfoze, pa i u aurama studenata. To je boja srčane čakre. Anja vjeruje da je to stoga, što je Ljubav od ogromnog značaja za proces lječenja. Stoga na seminaru Tesla metamorfoze radi sa studentima vježbu koja im pomaže da zrače Ljubav.

Tesla je rekao: “Onoga dana kada nauka počne da proučava nefizičke fenomene, napraviće veći progres u jednoj deceniji nego za sve vekove svoga postojanja.” Njegove riječi se potvrđuju kroz Tesla metamorfozu®.

I vi možete ovladati ovom metodom !

Video iz emisije Na rubu znanosti intervju dr. Ristovski
e-mail: contact@TeslaMetamorphosis.com
Više informacija na stranici:  www.TeslaMetamorphosis.com
Vrijeme održavanja:  četvrtak 02. studenog 2017. od 16:30  – 18.00 

Ulazak: 20 kn

Mjesto održavanja: Apolon centar, Zagreb, Derenčinova 1/ IV. kat ( kod Kvaternikovog trga ugao sa Vlaškom 102 (mapa

PRIJAVITE SE ZA PREDAVANJE 

Ulazak: 20 kn

(Link za prijavu je http://www.teslametamorphosis.com/?pgname=register1&lang=SR&sem_id=135  )

 

 

 

Objavio Apoloncentar Zagreb

Holistic Centre - Family & Eco Friendly Lifestyle Club

%d blogeri kao ovaj: