OTKRIJTE TESLA METAMORFOZU- Anja Petrović: besplatno predavanje sa demonstracijom liječenja, 25.9.

Anja Petrović, međunarodno priznati iscjelitelj, dolazi iz Australije. U srijedu, 25. rujna održati će besplatno predavanje sa demonstracijom liječenja. Prisutni će otkriti kako i oni mogu koristiti Tesla valove.Presentation_AnyaTesla7(1)

Možda se pitate zašto Tesla metamorfoza® izaziva toliki interes znanstvenika i zašto je Anja Petrović, osnivač Tesla metamorfoze®, bila pozvana govoriti na “Međunarodnoj Tesla znanstvenoj konferenciji” u Phladelphiji i na University of British Columbia u Kanadi?

Ova nova metoda liječenja često stvara zapanjujuće transformacije: klijenti prijavljuju nestanak tumora, raka, side, kroničnog sindroma umora, depresije, do granica gdje fizički oštećena kičma, pa čak i urođeni deformiteti budu rekonstruirani. Još značajnija od lječenja je evolucija svijesti koju pokreću Tesla valovi. Osim toga, radoznalost znanstvenika izazivaju neki sasvim novi fenomeni vezani za Tesla metamorfozu®. Pročitajte više.

Tesla valovi su različiti od hercijanskih; oni se pojačavaju sa udaljenošću. Na snimcima PIP kamerom su predstavljeni purpurnom bojom. Na “Institutu za bio-energetska istaživanja” u Beogradu tvrde da se te purpurne boje pojavljuju samo u Tesla metamorfozi®, da ih nema ni kod jedne druge metode lječenja . Poslušajte znanstvenika

Neki sasvim novi fenomeni:

U salama gdje su održavani seminari Tesla metamorfoze® su se pojavljivale bijele svijetlosne lopte ili različite boje na zidu koje su bile vidljive golim okom (slike dole).
colors wall CA2 LightBG2

Teslianac2Studenti koji su nakon pohađanja seminara Tesla metamorfoze® bili snimljeni PIP kamerom su imali purpurnu boju u auri. Purpurna boja nije uobičajena boja u ljudskoj auri. Nekima su napravljeni snimci PIP kamerom nakon godinu dana i ne samo da je purpurna boja i dalje bila prisutna, nego je bila još intenzivnija. Ova pojava ukazuje na to da Tesla valovi utiječu na uzdizanje frekvencije ljudske svijesti.

PIP-light5Na snimcima PIP kamerom mogu se vidjeti bijele sferične svjetlosti koje se kreću unaokolo.

Više od lječenja:

Tesla metamorfoza® nije samo energetsko lječenje; ona nas povezuje sa vibracijom svjetlosti i informacijom koja utječe na DNK i uzdiže frekvenciju ljudske svijesti. Tesla valovi omogućavaju studentima da uspostave komunikaciju sa klijentom na nivou svijesnog, podsvijesnog i integrativnog uma. Kako to objašnjavamo?

p1 1 Body chakrasU Vedi postoji meditacija za uzdizanje fekvencije svijesti. Počinje od bazične čakre koja je crvene boje, pa naviše preko glavnih čakri i završava se krunskom čakrom koja je purpurne boje. Samo pojedini jogini dospijevaju do nivoa krunske čakre. Fenomen purpurne boje u aurama gotovo svih studenata koji su pohađali seminare Tesla metamorfoze bi mogao ukazivati na to da frekvencije Tesla valova uzdižu nivo naše svijesti na frekvenciju krunske čakre.

Zelena boja koja prevladava na PIP snimcima svih ostalih metoda alternativnog lječenja (Reiki, Teta lječenje, Rekonekcija itd.) je prisutna i na snimcima seansi Tesla metamorfoze, pa i u aurama studenata. To je boja srčane čakre. Anja vjeruje da je to stoga, što je Ljubav od ogromnog značaja za proces lječenja. Stoga na seminaru Tesla metamorfoze radi sa studentima vježbu koja im pomaže da zrače Ljubav.

Tesla je rekao: “Onoga dana kada nauka počne da proučava nefizičke fenomene, napraviće veći progers u jednoj deceniji nego za sve vekove svoga postojanja.” Njegove riječi se potvrđuju kroz Tesla metamorfozu®.

I vi možete ovladati ovom metodom !

PRIJAVITE SE ZA SEMINARE u Zagrebu
Informacije: Igor Jakovljević, mob: +385 91 6300845, www.TeslaMetamorphosis.com
PREDAVANJE SA DEMONSTRACIJOM: APOLON CENTAR Derenčinova 1/ IV Zagreb (ugao Vlaška 102,kod Kvaternikovog trga) (mapa) Srijeda, 25. rujan u 18:00 sati

Objavio Apoloncentar Zagreb

Holistic Centre - Family & Eco Friendly Lifestyle Club

%d blogeri kao ovaj: