Ayurveda test: Koji ste tip?

Ayurvedski test, uz pomoć kojeg sami možete izračunati vašu došu – vaš tip tijela.

Prema rezultatima testa, vidjet ćete, da u vašoj konstituciji prevladavaju jedna, dvije ili sve tri doše.

Po prevladavajućim došama naziva se vaš tjelesni tip: VATA, PITTA ili KAPHA.

Test: preuzeto sa Bio- Rama, unapređenje kvalitete života